Gedina A 15mm Vit

När önskemålet är ett nedpendlat standardakustiktak, men där höga funktionella krav ställs. Ecophon Gedina A har synligt bärverk. Varje absorbent är lätt demonterbar.

Mer detaljer

2 721,60 kr exkl. moms

I vår webbshop kan du bara handla hela förpackningar.
Kontakta vår butik för köp styckevis.

Mer information

Akustiktakssystemet består av Ecophon Gedina A absorbenter och Ecophon Connect Bärverk med ungefärlig vikt på 2,5 kg/m². Absorbenterna har en kärna av glasull. Den exponerade ytan har Akutex™ T-ytskikt och baksidan är belagd med glasfilt. Ecophon Gedina A har obehandlade kanter. Kan beställas med primade kanter mot pristillägg.

Tekniska egenskaper
Tillgänglighet: Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.
Rengörbarhet: Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våtavtorkning en gång per vecka.
Ljuseffektivitet: White 500, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 84% ljusreflektion (varav mer än 99% är diffus reflektion).
Klimatpåverkan: Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet på 95 % vid 30°C utan att formförändras (ISO 4611).
Inomhusmiljö: Certifierad enligt Indeklima-mærkning och rekommenderas av Astma och Allergiförbundet.
Miljöpåverkan: Svanen-märkt. Återvinningsbar.
Brandsäkerhet: Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182. Systemet är klassificerat som Tändskyddande beklädnad enligt NT FIRE 003.

Läs mer här: http://www.ecophon.com/se/Produkter/Gedina/Gedina-A/