Priser

Alla priser visas exklusive moms.   Alla priser gäller för hel förpackning.                                                                                                                                                                                                                                 Vi reserverar oss för pris och valutaförändringar samt kraftiga råvaruprishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Momsen redovisas separat på fakturan. Reservation för ev. tryckfel.

Ordererkännande

En orderbekräftelse skickas alltid via e-post till den angivna e-post adressen. Kund ansvarar för att kontrollera att beställningen stämmer. Eventuella fel eller ändringar ska meddelas inom 24h. Därefter träder beställningen i kraft.

Betalningsvilkor

Normalt levereras mot 30 dagar netto till företag och kontantbetalning för privatpersoner. För nya kunder sker sedvanlig kreditkontroll, där vi förbehåller oss rätten att kräva förskottsbetalning. Personnummer eller organisationsnummer ska alltid anges vid beställning.

Betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 12%. Vid skriftlig betalningspåminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 50kr.